Baner

Wybieramy podręczniki do technikum

Technikum

Podręczniki do technikum różnią się znacznie od podręczników przeznaczonych dla innych typów szkół ponadgimnazjalnych. O ile ogólnorozwojowe przedmioty mogą mieć takie same tytuły, o tyle do przedmiotów zawodowych potrzebne są specjalistyczne materiały. Dobór podręczników zależy przede wszystkim od profilu kształcenia. Nie można przecież osobie uczącej się przykładowo zawodu cukiernika fundować książek przeznaczonych dla mechaników.

Z powyższej refleksji płynie jednoznaczny wniosek – podręczniki do technikum są różnorodne i jest bardzo dużo ich rodzajów. W praktyce wygląda to w ten sposób, że księgarnie dysponują bogatą ofertą, ponieważ do jednego przedmiotu można kupić podręczniki różnych autorów, a o ich wyborze decydują nauczyciele, opierając się na własnych doświadczeniach i spostrzeżeniach. Te same zadania można bowiem wytłumaczyć w sposób zrozumiały dla uczniów, więc nie ma powodu, dla którego mieliby wybierać podręczniki przypominające (biorąc pod uwagę stopień trudności) skrypty dla studentów.

Tags:   Technikum