Baner

Janusz Korczak kochał dzieci

Truizmem będzie pewnie powiedzenie, że Janusz Korczak kochał dzieci. Nie była to jednak miłość, jaka charakteryzowała zdecydowaną większość pisarzy tworzących książki dla dzieci. Dla nich bowiem miłość do dziecka jest uczuciem czysto intuicyjnym, które nierzadko rozpoznają w sobie dopiero w chwili, kiedy rodzi się ich własne potomstwo. Janusz Korczak był równocześnie teoretykiem i praktykiem pracy z dziećmi, ich rozwoju oraz ich właściwej socjalizacji. GRR Martin zapytany kiedyś o to, w jaki sposób udaje mu się tak wspaniale kreować postacie kobiece, odpowiedział, że wychodzi po prostu z odważnego założenia, iż kobieta to też człowiek. Można to sparafrazować i powiedzieć, że Janusz Korczak zakładał w pierwszej kolejności, że dziecko to też człowiek, a w jego czasach było to spojrzenie rewolucyjne. W jego literaturze dziecko nie jest przedmiotem, wokół którego działyby się różne rzeczy, ale raczej podmiotem, który te zdarzenia generuje, kreuje je i nimi steruje. Nie jest to może podejście zbyt łatwe do wytłumaczenia i ty samym jego zrozumienie jest całkiem sporym wyzwaniem, ale sięgając po książki jego autorstwa naprawdę można zrozumieć, o co chodzi w tym nowatorskim nawet jak na dzisiaj podejściu.
Tags: