Baner

Czy warto kupić atlas historyczny?

Atlas historyczny może pełnić funkcję swego rodzaju dodatku, do wiedzy zdobywanej w szkołach (książki zazwyczaj nie zawierają zbyt bogatego materiału graficznego). Jeżeli jednak skupiają się na konkretnym okresie (np. czasy rządów Burbonów) i dziedzinie (np. kultura, broń), wybiegają w dalekim stopniu poza materiał oferowany na zajęciach.

Tego typu wydawnictwa są szczególne cenne dla dzieci i młodzieży, pasjonujących się jakąś tematyką. Zazwyczaj książki specjalistyczne są jeszcze zbyt skomplikowane, z kolei wydawnictwa szkolne nie oferują zbyt szczegółowego omówienia danego zagadnienia.

Warto pamiętać o tym, że książki naukowe pomimo dużej szczegółowości informacji, zazwyczaj nie zawierają zbyt wielu przedstawień graficznych (lub są one ubogie w stosunku do treści). Jeżeli jesteśmy wzrokowcami i łatwiej nam przyswajać wiedzę przy pomocy zdjęć lub rysunków, warto poszukać odpowiedniego atlasu. Oczywiście w wydawnictwach tego typu także znajdziemy pewne informacje, jednak będą to raczej rożnego rodzaju ciekawostki. Podsumowując atlas nigdy nie zastąpi książki, ale może dobrze uzupełniać wiedzę, zważywszy na bogaty ilustrowany materiał, który w książkach jest zazwyczaj ograniczony do minimum

Atlasy historyczny są niezwykle popularne w dzisiejszych czasach. Często można znaleźć internetowe odpowiedniki w sieci. Nic dziwnego, skoro tak wielu ludzi fascynuje się przeszłością. W związku z tym zakup atlasu w formie książki nie wydaje się być dobrym pomysłem. Jedynym minusem stron internetowych są wątpliwości, które może budzić rzetelność zawartych na nich informacji. Jeżeli jednak sami interesujemy się danym okresem, będziemy zapewne w stanie stwierdzić, na ile są one prawdziwe.
Tags: